Norsk Elkraft Danmark A/S

Vi er eksperter i at reducere virksomhedens energiforbrug og sikrer dig samtidig ekspertråd, så du har den laveste udgift til elkøb, energiafgifter og skatter i hele Norden.

Som el-leverandør og samarbejdspartner tager Norsk Elkraft Danmark A/S hånd om al administration - lige fra elkøb til indsamling af faktura til afregning og afstemning af nettariffer samt elforbrug.

Alt bliver samlet på en faktura, som giver dig et bedre overblik og indsigt i forbruget samt kontrol med udgiften i den sidste ende.

Norsk Elkraft Danmark A/S er garant for, at el-leverancen sker på den mest sikre og omkostningseffektive måde for alle vores kunder i Norden.

Du kan se mere om dine rettigheder på el-markedet ens.dk/kunderettigheder

Home buttom - col1

Home bottom - col 2

Home bottom - col 3