Spotpris

Med denne aftale følger du spotmarkedet og den løbende prisudviklingen fra dag til dag – ja time til time. Dette produkt passer bedst til virksomheder som kan leve med meget store svingninger i strømprisen.

Spotpris beregnes udfra prisen time for time Nord Pool spot børsen. Denne varierer kontinuerlig og påvirkes af efterspørsel og udbud som primært styres igennem vejr og temperatur (Vindmøller og Vandmagasiner). Produktet egner sig til virksomheder som kan akseptere betydelige prisudsving, og har mindre fokus på sikring af fremtiden.