-A +A

Nyhedsbrev 3 kvartal 2019 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Med dette informationsbrev vil vi gerne ønske alle vores kunder en rigtig god sommer, og - før store dele af Danmark går på sommerferie - give en status på det nuværende el-marked.

UDVIKLINGEN I ELMARKEDET
Sidste år steg el-priserne i løbet af de traditionelle sommermåneder. Faktisk oplevede vi den atypiske situation, at juli og august måned blev 2 ud af de 3 dyreste måneder i hele 2019 set ud fra den gennemsnitlige børspris på strøm. Dette ser heldigvis ikke ud til at gentage sig i år. I øjeblikket ser vi et elmarked, hvor priserne er faldende. Der har i en lang periode været nedbørsmængder over det normale, og dette har medvirket til at forbedre den hydrologiske balance markant, hvilket presser elpriserne en smule nedad.

KULPRISEN
Derudover har der henover vinteren været et prisfald på kul, hvilket også influerer på elprisen. Som det ses på kurven så er kulprisen faktisk - med opadgående korrektioner undervejs - faldet siden oktober 2018.
Prisfaldet og en konkret efterspørgsel fra markedet har medvirket til at holde de kraftværker, der producerer på kul i gang. At der stadigvæk er en konkrete efterspørgsel på kWh produceret på kul kom tydeligt til udtryk sidste sommer, da manglende nedbør og vind mindskede udbuddet fra de vedvarende energikilder. Men da kulkraft-værkerne skal tilkøbe sig retten til CO2-udledning, presser en øget produktion fra disse værker priserne på de europæiske CO2-kvoter i vejret. Kort sagt, så skal CO2-kvoteprisen sikre, at vi ikke lader os friste til at brænde det forholdsvis billige kul af til skade for klimaet. Blandt andet Dansk Energi er fortaler for, at Danmark bør ar-bejde for en højere pris på udledning af CO2 igennem en styrkelse af det europæiske kvotesystem. Prisen på CO2-kvoter er da også flerdoblet til 25 euro pr. ton over det seneste års tid. Kvoteprisen bevirker, at selvom kulprisen er tilbage på niveauet fra 2013-2016, så er det blevet cirka 10 øre/kWh dyrere at producere el på kulkraft end dengang.

HVIS DU VIL VIDE MERE…
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskel¬kraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc.
Selvom vi er et el-handelsselskab, så opfordrer vi altid vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør