Grøn Strøm

Tryghet for at din strøm kommer fra miljøvenlige energikilder.

Energimarkedet i Europa baserer sig i stor grad på produktion fra fossile energikilder som kul, olie og gas.

I tråd med øget fokus på miljø fra Dansk og Europæisk side er der oprettet en ordning, hvor virksomheder kan sikre, at elforbruget kobles til vedvarende energikilder. Når en kunde hos Elkraft køber strøm med oprindelsesgaranti, “annulleres” et tilsvarende forbrug af en producent af vedvarende energi. Det miljømæssige fodaftryk af kundens elforbrug reduceres herefter med ca. 99 %.

Fra Elkraft modtager kunden en årlig rapport om CO2-udledning, samt et certifikat, der bekræfter, at forbruget er “aflyst” af en producent. Oprindelsesgaranti fungerer således: For hver kWh din virksomhed bruger, produceres den tilsvarende mængde energi af en elproducent med vedvarende produktion.

Ordningen giver virksomheden mulighed for at støtte vedvarende produktion. Der udstedes et garantibevis, som viser, at der produceres vedvarende energi svarende til 100 % af din virksomheds elforbrug. Der kan på nuværende tidspunkt primært vælges mellem Vand eller Vind som ønsket kilde.

Hos Elkraft tilbydes også et Svanemærket produkt baseret på Vand som på nuværende tidspunkt er det mest anbefalelsesværdige. Tal med os om, hvordan virksomheden kan styrke sin miljøprofil, og samtidig lave store besparelser.