Flyting og opsigelse

Kunder som flytter, eller har ændringer til sine målepunkter, har selv ansvaret for at varsle den lokale net-distributør samt sin strøm-leverandør.

Elleverandøren kan i de fleste sammenhænge foretage alle ændringer på vegne af sin kunde, hvis kunden ønsker det.