-A +A

FAKTURABESKRIVELSE

Klik på billederne for større fremvisning

FORBRUGDATA

Beregnet årsforbrug


Modtaget forbrugsoplysninger fra netværksoperatøren.

Markeds-E


Står for udgiften til strømleverancen i den pågældende periode

Antal:


Viser antal kWh brugt eller forventet i perioden.

Pris.


Viser prisen pr. kWh

Sum Markeds-el


Totalsum for den det, som vedrører markeds-el inklusiv moms

Sum Distribution


Totalsum for den det , som vedrører distributionen i det lokale elnet inklusiv moms

Elafgift eksklusiv minimumsafgift


Det dækker over potentiel godtgørelse for el forbrugt processen


STATSLIGE AFGIFTER

PSO afgift


Er en statsafgift, som sikrer forsyningssikkerheden, for tilskud til miljøvenlig energi og for forskning i miljøvenlig elproduktion

Elafgift


er ligeledes en fast statsafgift


UDGIFTER TIL NETVÆRKSDISTRIBUTØR

Balancegebyr:


Det er en afgift, som EnergiNet tager for at håndtere den danske elhandel.

Målerleje


Fast årlig abonnement til det lokale netværksoperatør.

Distribution

Dækker over transportudgifter til det lokale el-netselskab.


ELHANDELSELSKAB

Administration Målerabonnement:


Abonnement for at kunne købe strøm via Norsk Elkraft Danmark A/S