EnergiTjek

Et EnergiTjek giver dig et værdiskabende overblik.

Igennem vores populære EnergiTjek foretager vi en grundig analyse af din virksomheds historiske forbrug via en gennemgående energirapport. Allerede herefter kan der afdækkes besparelser som giver vore kunder oversigt og bedre kontrol til fremtiden.

Elkraft tjekker altid net-tariffer og sikre den laveste omkostning for fremtidig forbrug.

Selv den virksomhed, der har gennemført energieffektiviseringstiltag og projekter af energiledelse, vil have betydelige besparelser på et “EnergiTjek”. Reduceret energiforbrug reducerer både virksomhedens omkostninger og CO2-udledning hvilket selvsagt også bliver belyst i denne rapport.

Hvis din virksomhed har fokus på energiledelse, kontrol, miljø og bæredygtighed, er Elkraft den rette leverandør til et varigt samarbejde. Vores ingeniører indenfor energi og miljø bistår din virksomhed med en grundig gennemgang af alle energiomkostninger.

Resultatet er en personlig rapport, der indeholder:

  • En grundig forklaring af virksomhedens elregning og alle dens mange poster.
  • En undersøgelse af virksomhedens nettariffer, som bliver tjekket for fejl.
  • En analyse og grafisk fremstilling af virksomhedens elforbrug pr. måned, pr. uge, pr. dag og pr. time.
  • Konkrete anvisninger til, hvordan virksomheden kan afløfte elafgiften.
  • Forslag til, hvordan virksomheden kan reducere el-omkostningerne.

Prisen afhænger blandt andet af det antal elmålere, du ønsker gennemgået og analyseret.