EnergiWeb

Med styr på bygningens energiforbrug kan virksomheden få assistance til at komme i gang med energieffektiviseringstiltag og energistyring. Dette vil reducere omkostningerne og gøre bygningen mere miljøvenlig.

Elkraft tilbyder et brugervenligt EnergiOpfølgningsSystem.

ELKRAFT-Energiweb giver god oversikt over alt strømforbrug. Det er et automatisk og netbasert energiopfølgningssystem som giver dig:

  • Regelmæssige forbrugsrapporter dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. 
  • Adgang til færdige rapportskabeloner og budgetværktøjer.
  • Fuldt overblik over hvordan forbruget er fordelt rundt i bygningen.
  • Alarmer for unormalt energiforbrug.
  • Et komplet miljøregnskab over CO2 relateret til elforbrug hvert år Overblik og kontrol, der kan føre til betydelige besparelser
  • Mulighed for at starte ENØK-arbejdet uden væsentlige investeringer.
  • Fokus på forbrug og omkostninger år efter år.
  • Fuldt overblik over al energi: el, vand, olie, varme mv.

Alle forbrugsdata og rapporter vil være tilgængelig Internet.