Samlefaktura -- Beskrivelse

Samlefaktura

En ikke ubetydelig del af den samlede omkostning til el-leverancen for kunder går til administration og betaling af markeds-el og netfakturaer.

Norsk Elkraft Danmark A/S tilbyder sine kunder at modtage, validere og betale disse fakturaer og i stedet for lave én samlet faktura, som indeholder alle omkostninger for alle adresser.

Forstiller man sig en kunde med 100 el-abonnementer, som i gennemsnit koster 150 kr. at håndtere pr. faktura, hvilket ikke er usandsynligt for butikskæder og geografisk opdelte virksomheder.

For sådan en kunde kan el-leverancen indebære op i mod 2 400 el-fakturaer pr. år som skal håndteres. Derudover kan komme et ukendt antal slutafregninger og kreditnotaer, hvilket alene vil afstedkomme en årlig omkostning til administration for kunden på over 360.000 kr..

Norsk Elkraft Danmark A/S tilbyder en samfaktureringsløsning af samtlige el- og netfakturaer. Strømmen af fakturaer reduceres på denne måde til én faktura pr. måned eller endnu mindre én pr. kvartal. Vores faktura præsenterer på en klar og forståelig måde omkostningen pr. adresse og totalt for perioden - nemmere bliver det ikke.

I stedet for at anvende netselskabernes måler ID eller et andet anonym ID, tilbyder vi at tilpasse os vores kunder, som selv kan vælge det ID pr. leveranceadresse. Dette ID vil efterfølgende kunne findes på den fremsendte samlefaktura. Samlefakturaen præsenterer samtlige el- og netomkostninger og udgør dermed et udemærket grundlag for bogholderiets arbejde med den del af el-afgifterne, der er afgiftsfritaget.

Og ikke mindst tilbyder vi vore kunder en forbrugsoversigt på parametre, som vi har vælger sammen med kunden.

Kunden har altid adgang til sin kontaktperson i Norsk Elkraft Danmark A/S, som kan finde svar på spørgsmål om fakturering og forbrug.

En ikke ubetydelig del af den samlede omkostning til el-leverancen for kædekunder går til administration og betaling af markeds-el og netfakturaer. Norsk Elkraft Danmark A/S tilbyder at modtage, validere og betale disse fakturaer og i stedet for lave én samlet faktura, som indeholder alle omkostninger for alle adresser.