Ofte stillede spørgsmål -- Beskrivelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg en oversigt over mit forbrug?

Log ind på Elkraftoverblik, som indeholder en oversigt over forbrugsdata og analyser.

Du kan også logge ind ved at trykke på knappen LOG PÅ i øverste højre hjørne.

For at få adgang til ELKRAFTOVERBLIK, skal du abonnere på tjenesten.
Når du har tilmeldt dig tjenesten får du tilsendt login.
Tjenesten henvender sig primært til store kunder med flere målere.

Hvordan bestilles strøm og eldistributør til virksomhedens nye aftagernummer?

Send en forespørgsel til vores kundeservice på forespørgsel her eller ring på tlf. 69 12 18 90, og Norsk Elkraft Danmark A/S vil hjælpe dig videre i sagen.

Hvordan kan virksomheden blive mere miljøvenlig?

  • Indkøb af el med en oprindelsesgaranti fra et vandkraftværk
  • Implementere energibesparende tiltag til at reducere elforbruget yderligere
  • Benyt EOS-Monitoreringssystem i den daglige energiledelse

Hvad er ”Grøn Strøm” egentlig?

Begrebet ”Grøn Strøm” står for levering af strøm med en oprindelsesgaranti på, at produktionen af strøm kommer fra bæredygtig energikilde f.eks. vandkraft eller vindkraft m.fl. –dvs. at der således udstedes en produktionsgaranti for, at den mængde strøm svarende til elforbruget nu også bliver produceret fra en bæredygtig energikilder. Læs yderligere om oprindelsesgaranti her.

Hvad betyder beregning og estimering?

Ved manglende aflæsning beregnes et given forbrug for perioden som skal faktureres for. Dette kaldes et estimat (JIP), men også beregning anvendes med samme betydning.

Det estimerede forbrug er baseret på det forventede årlige forbrug, og vil udgøre en standardprofil hos netværkstransportøren, også kaldet netværksdistributøren eller netværksoperatøren.

Hvem skal have måleraflæsning?

Det er netværksdistributøren, som skal have måleraflæsning. Vi får måleaflæsning automatisk ind i vores system fra netværksoperatøren.

Hvad er forskellen på en timetæller og en "normal" hovedmåler?

På det timemålt anlæg afregnes efter registreret forbrugsdata pr time, og indsamles automatisk fra hovedmåleren.

Kunden har som udgangspunkt selv ansvar for at gøre indsigelse om forbruget på fakturaen ikke ser ud til at være korrekt som følge af en defekt måleenhed.

Når det kommer til de normale måleenheder, skal kunden selv aflæse sine forbrugsdata og fremsende disse til netværksoperatøren, som derefter bruger disse som faktureringsgrundlag.

Måleenheden bør helst aflæses i forbindelse med hver afregningsperiode, og dermed sikre, at der ikke sker en afregning baseret på et estimat af tidligere forbrugsperiode før næste indberetning skal ske for den efterfølgende periode.

Hvad betyder ventetarif og forsyningspligt hos elnet-operatøren?

Forsyningspligt betyder, at du ikke har valgt leverandør endnu. Ejeren af netværket er forpligtet til at levere strøm til dig, men mens du afventer takseres du til en kostbar nettarif. For at undgå dette skal du vælge en strømleverandør. Send straks en forespørgsel til kundeservice ,og vi vil kontakte dig.

Kan jeg beholde min fastpris, når jeg flytter?

Fastholdes et tilsvarende forbrug på den nye adresse, kan fastprisen fastholdes. Er du i tvivl om dit elforbrug kontakt venligst vores kundeservice med henblik på at finde en løsning.

Skal jeg oplyse strømleverandøren om, hvem som flytter ind, når jeg flytter ud?

Strømleverandøren er nød til at vide, hvem som flytter ind og overtager måleenheden, når du flytter ud. Såfremt at der ikke er nogen, som overtager måleenheden efterfølgende, vil den blive nedlagt og der lukkes for strømmen. Elleverandøren skal have besked senest 14 dage før fraflytning ellers lukkes der automatisk for strømmen.

Hvorfor skal jeg have måleren aflæst på udflytningsdagen?

Vi skal have en måleraflæsning, når du overtager eller fraflytte en måleenhed for at kunne afregne med den tidligere kunde.

Tidligere kunder vil betale for elforbrug frem til aflæsningsdagen, og nye kunder starter først deres abonnement fra samme aflæsningsdag.

Hvis måleenheden er en timemåler vil der ikke være behov for at aflæse disse, da denne typer måleenheder kan fjernaflæses.

Hvad er nettarif?

Nettarif skal betales for at være tilsluttet elnettet, og for at kunne få leveret strøm til sit aftagersted. Nettariffen dækker omkostninger til at opretholde en stabil og sikker strømforsyning samt udgifter som netværksoperatøren har til at bygge, drive og vedligeholde el-linjer, kabler og master samt transformerstationer.

En betydelig del af nettariffen består ligeledes af offentlige afgifter. Ved udfald eller brud på en ellinje over et længere tidsrum vil kunden kunne afkræve kompensation af netværksoperatøren.

Hvad er el-certifikater?

El-certifikater er en fælles nordisk løsning på at fremme produktionen af miljøvenlig strøm.

Verden har brug for mere elektricitet produceret af vedvarende energikilder, såsom vandkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi. Vedvarende energi kan erstatte elektricitet produceret konventionelle kilder som olie, gas og kul, hvilket fører til udledning af drivhusgasser.

Alle kunder, der bruger elektricitet er forpligtet til at betale for el-certifikaterne, og det vil øge initiativ til produktion af vedvarende energi. Udgifter til el-certifikater vil stige frem mod 2020, og derefter aftager ordningen indtil den afvikles helt i 2035.