-A +A

Nyhedsbrev - fra Norsk Elkraft Danmark


ELMARKEDET I 2018 OG GRØN OMSTILLING

Elmarkedet i Danmark er påvirket af mange faktorer. Fx har vejret og produktionen af el i vores nabolande som Tyskland, Norge og Sverige stor betydning, ligesom efterspørgslen efter el i de respektive lande har indflydelse på prisdannelsen.

Vintervejret i Skandinavien har været en markant faktor i forhold til prissætningen af el. Hvor vi i den seneste information skrev, at første del af vinteren havde været mild, så ændrede februar og marts på dette indtryk. Der har været en forholdsvis lang periode med meget koldt og tørt vejr i Norden og dette har presset priserne på el op.

En stor del af Danmarks elforbrug dækkedes af vindenergi i 2017. Men trods en høj produktion, så er Danmark - med 2 % af den samlede elproduktion i Nordeuropa - ikke en stor aktør. En analyse af markedstal, som Energinet har udarbejdet, påviser, at den strømpris, der betales på det danske marked i langt de fleste timer bliver sat på de fælles nordiske- og europæiske elmarkeder, og ikke alene ud fra udbud og efterspørgsel af el i Danmark. I over 8.000 af årets 8.760 timer var den danske elpris den samme som elprisen i et eller flere af vores nabolande. Når danske kunder alligevel oplever, at priserne på deres afregninger ofte afviger fra resten af Norden, så er en væsentlig del af forklaringen selvfølgelig det høje danske afgiftsniveau.

GRØN OMSTILLING, ØKOLOGI & BYENS BEDSTE BURGERE

THE BURGER SHACK - som er dette nyhedsbrevs udvalgte virksomhed - er en kæde, der pt. består af 9 restauranter. Deres mål er at lave en 100 % bæredygtig burger, hvor alt forarbejdning og produktion ønskes så grønt som muligt.

Den grønne omstilling startede med et økologisk udgangspunkt, som senere har udviklet sig til genbrug af materialer og minimering af madspild, således at affaldsvarer bliver brugt til blandt andet biobrændsel og dyrefoder.

The Burger Shack benytter ligeledes grøn strøm fra Norsk Elkraft, da det passer til deres bæredygtige koncept. Philip Kejser Nykjær, Chain and Marketing Manager hos The Burger Shack beretter: ”Det er vigtigt med et grønt fokus for at være en fremadgående virksomhed. Det er den måde, vi kan give tilbage til resten af verden. Og det betyder også, at vi kan bruge alt den grønne strøm, det kræver at lave en god burger med god samvittighed”. Philip Kejser Nykjær er derudover overrasket over, at det er så ganske lige til at købe grøn strøm, og anbefaler derfor andre virksomheder med et grønt fokus at anvende miljøvenlig strøm.

HVIS DU VIL VIDE MERE…

Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt, til jeres aftale med os eller har I modtaget et ’skarpt tilbud’ fra en anden aktør, så hører vi meget gerne fra jer.

I er altid velkommen til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskelkraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc.

Og selvom vi er et elhandelsselskab, så opfordrer vi altid vores kunder til at spare på energien, for man sparer ikke kun udgiften på den rå el, men også alle udgifterne til distribution samt skatter og afgifter.

NORSK ELKRAFT DANMARK A/S SKIFTER ADRESSER

Vi har hovedkontor i Kgs. Lyngby, og har de seneste par år også haft et salgskontor i Kolding, men nu skifter vi adresser, men bliver i de respektive nærområder. Vores hovedkontor flytter til Søborg, mens vores jyske salgskontor allerede her i april er flyttet til Vejle.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør