-A +A

NYHEDSBREV 4 KVARTAL 2021- FRA NORSK ELKRAFT DANMARK A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Her ved starten af 4. kvartal vil vi med dette informationsbrev give en status på det nuværende elmarked, et elmarked, der har oplevet stigninger af en karakter, der i den grad har ændret prisbilledet og omkostningen for den enkelte virksomhed.

ELMARKEDET
Reelt er elmarkedet pt. i en situation, hvor der på mange områder aldrig er set højere priser, end dem vi oplever i øjeblikket. Kigger vi tilbage, så var der i 2008 - i perioden op til finanskrisen - og i korte perioder i vinteren 2010-2011 priser, der mindede om de nuværende, se hosstående figur (Dansk Energi). Men det, vi oplever i øjeblikket, er endnu mere markant. Dette ændrer selvfølgelig ikke på, at Norsk Elkraft Danmark A/S altid stiller skarpe og konkurrencedygtige priser. Men vi må erkende, at i den nuværende markedssituation, så vil de af vores produkter, der følger markedsudviklingen, være væsentligt højere prissat, end det kunderne igennem rigtig mange år har vænnet sig til. Forklaringen på denne udvikling er, kort fortalt, at næsten alle de forhold, der har påvirkningskraft til at trække elprisen op, har vist styrke på én og samme tid, og dette - viser styrke - gør de fortsat. Den hydrologiske balance i Norden udviser et markant underskud, og der har i en lang periode været mindre vind end normalt. Dertil kommer, at flere af de andre fundamentale prispåvirkende faktorer, såsom olie, kul, gas og CO2-kvoter igennem lang tid er steget i pris. Om det så regner og/eller blæser lidt eller meget lokalt i Danmark, har pt. ikke en afgørende effekt. I øjeblikket påvirkes de danske priser ekstremt meget af, at kWh-priserne i Tyskland er væsentligt højere end i Danmark. Når producenterne af el kan få væsentligt mere for deres produkt på et meget stort marked som det tyske, så presses priserne op på et marked som det danske.

HVIS I VIL VIDE MERE
I en tid med en ekstrem vanskelig markedssituation på elmarkedet er budskabet, at vi altid er indstillet på at indgå i konstruktive dialoger med vores kunder for at sikre, at alle kan drive deres virksomheder på bedst mulig måde. Så har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskelkraft.dk. Som altid vil vi opfordre vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør