-A +A

Nyhedsbrev 3 kvartal 2021 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Før store dele af Danmark går på sommerferie, vil vi med dette informationsbrev give en status på det nu-værende elmarked og fortælle lidt om visionerne for de fremtidige eltariffer. Eltariffer er en væsentlig omkostning for mange af vores kunder, så vi håber, at mange vil læse med.

ELMARKEDET
Vi oplever i øjeblikket et meget stærkt elmarked, hvor prisudviklingen i en lang periode har været stigende. Størstedelen af de fundamentale faktorer, der påvirker elprisen, har også oplevet stigninger, eksempelvis er CO2-kvoteprisen steget ganske markant, se hosstående graf. Samme udvikling kan også ses på andre væsentlige prispåvirkende faktorer såsom olie, kul og gas.

MODERNE ELTARIFDESIGN
De nuværende tariffer, hvor alle forbrugere betaler det samme faste beløb per kilowatt-time stammer fra en tid, hvor el primært blev produceret på kraftværker og kan være forholdsvis lette at forstå. I fremtiden vil langt det meste af vores strøm komme fra vind og sol, og vi skal bruge strøm mange flere steder, end vi gør i dag; Fx i elbiler, elektriske varmepumper samt i produktion af brint og grønne brændsler. Via arbejdet med en moderniseret tarifmodel ønsker Energinet - et statsligt selskab, som ejer og driver dansk energiinfrastruktur - at sikre, at eltarifferne i højere grad afspejler og understøtter den grønne omstilling (Energinet.dk).
Energinet foreslår blandt andet, at nuværende net- og systemtariffer ændres, så dele af den nuværende betaling pr. kilowatt-time erstattes af: • ”Tidsdifferentierede tariffer”. Fx at det bliver billigere at bruge strøm om natten, hvor forbruget ofte er lavt, og nettet er mindre belastet. • ”Kapacitetsbetaling”. Større forbrugere betaler et fast beløb for den maksimale effekt, de vil kunne hive ud af stikkontakterne. Jo mere effekt, jo større kapacitetsbetaling. • ”Begrænset netadgang”. De helt store elforbrugere får en reduceret tarif, hvis deres forbrug kan af-brydes i situationer med lokal net-utilstrækkelighed. Derved reduceres behovet for netudbygning, og det eksisterende elnet kan udnyttes bedre (Energinet.dk).

HVIS I VIL VIDE MERE
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskelkraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. Som altid vil vi opfordre vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør