-A +A

Nyhedsbrev 2 kvartal 2021 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Med dette informationsbrev vil vi give en status på det nuværende elmarked, og fortælle lidt om de ambitioner Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har for den fremtidige elforsyningssikkerhed.

ELMARKEDET
I seneste informationsbrev skrev vi, at markedet også i perioder af 2021 ville være præget af COVID-19, men at der generelt var en optimisme og en tro på tilbagevenden til en normalsituation. Dette har mere eller mindre vist sig at holde stik. Men selv i en tid med COVID-19 så har en gammelkendt faktor, som det nordiske vejr haft en meget væsentlig rolle i prissætningen på markedet. De første par måneder af 2021 var i Norden præget af koldt og tørt vejr. Så hvor 2020 sluttede med faldende priser, så har starten af 2021 været præget af stigende priser. Dertil kommer, at markedet også har været præget af den usikkerhed COVID-19 har tilført hele samfundet, og den vekselvirkning, der har været mellem positive og negative signaler.

FREMTIDIG ELFORSYNINGSSIKKERHED
Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen fremlagde i starten af året et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i år 2030 på 35 afbrudsminutter. Danmark har i de seneste mange år haft en høj elforsyningssikkerhed med ca. 20 afbrudsminutter pr. år. Det vurderes dog uforholdsmæssigt dyrt at opretholde den samme elforsyningssikkerhed i 2030. Med det fremsatte mål på 35 afbrudsminutter er ambitionen at balancere hensynet til den grønne omstilling, et højt niveau for elforsyningssikkerhed og den økonomiske omkostning. De yderligere 15 afbrudsminutter svarer dog også kun til en marginal ændring i procent, fra at der i dag er strøm i kontakten 99,996 % af tiden til 99,993 % af tiden i 2030 (kefm.dk). Vurderingen fra Energinets side er, at mange lande, og især de nordiske, står med en tilsvarende udfordring med et aldrende elnet, som kræver omfangsrige investeringer blot for at opretholde status quo på elforsyningssikkerheden. Grundet denne samtidighed landene imellem forventes det, at elforsyningssikkerheden i Danmark fortsat vil være i den europæiske elite (se gul søjle), som angivet i viste figur.

HVIS I VIL VIDE MERE
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskelkraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. Som altid vil vi opfordre vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør