-A +A

Nyhedsbrev 1 kvartal 2021 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Med dette informationsbrev vil vi give en status på det nuværende elmarked, fortælle lidt om vedvarende energis rolle i det samlede energiforbrug, og selvfølgelig også benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i 2020 samt ønske alle et godt nytår.

ELMARKEDET
Når vi kigger tilbage på 2020, så har vi oplevet et elmarked der, ligesom de fleste andre markeder, selvfølgelig har været påvirket af COVID-19 situationen. Der har været perioder med prisfald grundet faldende efterspørgsel hvorefter priserne, som oftest, er steget igen, når der er blevet genetableret en optimisme i mar-kedet. Dette er et mønster, vi har set både i foråret og igen her i efteråret. Markedet vil også i perioder af 2021 være præget af COVID-19, men generelt så er der en optimisme og en tro på tilbagevenden til en normalsituation.

VEDVARENDE ENERGI
Andelen i Danmark af vedvarende energi af det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg til 35,5 pro-cent i 2019 fra 32,4 procent i 2018. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi 36,7 procent af energiforbruget i 2019 mod 35,7 procent i 2018. Se hosstående figur (Energistatistik 2019, Energisty-relsen). Bemærk opgørelsen viser det samlede energiforbrug, og ikke kun elforbruget.
Dermed er Danmark allerede i gang med at bidrage til EU's netop vedtagne målsætning om at reducere ud-ledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent inden 2030. Det hidtidige 2030-mål var 40 procent. Selvom EU´s målsætning ikke er lige så ambitiøs som den et bredt flertal i det danske Folketing besluttede for Danmark sidste år - den danske udledning skal reduceres med 70 procent (i forhold til 1990) inden 2030 og være CO2-neutralt i 2050 - så er det nye 2030-klimamål selvfølgelig væsentligt i bestræbelsen på at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent.

HVIS I VIL VIDE MERE
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskelkraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. Vi vil også i 2021 opfordre vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt. Du ønskes et rigtig godt 2021.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør