-A +A

Nyhedsbrev 2 kvartal 2020 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
I en tid præget af COVID-19 virus, og de mange tiltag der er taget for at dæmme mest muligt op for spred-ningen af denne, vil vi med dette informationsbrev give en status på det nuværende elmarked, og benytte lejligheden til at understrege, at vi i denne vanskelige tid følger alle de retningslinjer, der kommer fra myn-dighedernes side, men samtidig gør vores absolut yderste for at være tilgængelig for alle vores kunder.
Vi er - også i denne svære tid - indstillet på at indgå i konstruktive dialoger med vores kunder for at sikre, at alle kan drive deres virksomheder på bedst mulig måde.

ELMARKEDET
COVID-19 påvirker ikke den direkte leverance af strøm til vores kunder, men det påvirker priserne på elbør-serne. Vi oplever et fald i elpriserne, da efterspørgslen er faldet markant, efterhånden som megen produk-tion og handel er sat på vågeblus, og selvom elproduktionen selvfølgelig generelt tilpasses markedet, så er der en naturlig reaktionstid på dette. Dels er vandbassinerne til vandkraftproduktionen i Norge godt fyldte, dels kører vindmøllerne også videre, så en del af produktionen vil fortsætte mere eller mindre uanfægtet af den faldende efterspørgsel.

ELMARKEDET OG COVID-19
De tiltag, regeringen har sat i værk for at standse udbredelsen af coronavirus, sætter sine spor i Danmarks samlede elforbrug. Nogen af de første målinger foretaget efter, at regeringen den 17. marts meddelte, at storcentre, barer, cafeer, restauranter og en række butikker skulle holde lukket, viste et fald i elforbruget på ca. 10 procent. Det fald er med stor sandsynlighed vokset siden.
Faldet i det samlede elforbrug påvirker ikke forsyningssikkerheden, da det at håndtere svingninger i både elforbrug og elproduktion ikke er uvant i Danmark (Energinet).
En afledt effekt af den nedlukning vi ser i Europa - og andre verdensdele - er, at prisen på CO2-kvoterne i EU´s kvoteordning er faldet markant i pris (se graf). Billigere kvoter gør det sværere for vindmøller og solceller at presse kul ud af Europas kraftværker, og noget af det momentum, den grønne omstilling havde fået, er i hvert fald midlertidigt tabt.

HVIS I VIL VIDE MERE…
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kun-deservice@norskel¬kraft.dk.
Du kan således fortsat kontakte os, som du altid har gjort, men på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger har vi indstillet al fysisk mødeaktivitet.

Venlig hilsen

Casper Flodager
NORSK ELKRAFT DANMARK A/S