-A +A

Nyhedsbrev 3 kvartal 2020 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Dette informationsbrev er det første siden COVID-19 nedlukningen ramte Danmark. Ligesom de fleste andre markeder har elmarkedet også været påvirket af denne nye situation, der jo har på-virket økonomien og efterspørgslen i hele verden. En lav efterspørgsel, en mild vinter og en god hydrologisk balance har været væsentlige faktorer i forhold til den faldende tendens, der gennem et stykke tid har været på elprisen.
Som vi nærmer os den traditionelle sommerferieperiode, så ser vi et skift over mod vejrudsigter, der indeholder mindre nedbør, og efterhånden som genåbningen af samfundet tager fart, så vil vi også langsomt se en stigende efterspørgsel på elmarkedet. Men i en periode - sommermånederne - hvor efterspørgslen jo også i en normalsituation ville være forholdsvis lav, så vil vejret nok være den drivende prissættende faktor.

DÆKNING AF DANSK ELFORBRUG
Energinet har udgivet deres årlige ”Miljørapport over dansk elproduktion og kraftvarmeprodukti-on”. Rapporten indeholder blandt andet nedenstående lagkagediagram. Diagrammet viser, hvor strømmen i de danske stikkontakter kommer fra, når eksport til nabolande er trukket fra og im-port lagt til.
Som det fremgår, så kommer en meget stor del af den danske elproduktion fra vindmøller, solcel-ler og kraftvarmeværker. På grund af kombinationen imellem vind, sol og varmebundne kraftvar-meværker har både markeds- og vejrforhold stor betydning for den endelige sammensætning af den el, som bliver produceret i Danmark. 2019 var et godt år for produktionen af vindenergi, og produktionen af vindenergi steg med 16 % fra 2018 til 2019. En væsentlig årsag til stigningen i vindenergi er, at vindmølleparken Horns Rev 3 begyndte at producere i august 2019. Ved Norsk Elkraft Danmark A/S bifalder vi denne udvikling, hvor den grønne strøm fylder mere og mere i dansk elproduktion.

HVIS I VIL VIDE MERE…
Har I spørgsmål til dette brev, til elmarkedet generelt eller til jeres aftale med os, så hører vi me-get gerne fra jer. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, eller skrive til os på kundeservice@norskel¬kraft.dk. Og efter en periode hvor vi på baggrund af sundhedsmyndig-hedernes anbefalinger indstillede al fysisk mødeaktivitet, så er dette nu en mulighed igen hvis dette ønskes.

Venlig hilsen

Casper Flodager
NORSK ELKRAFT DANMARK A/S