-A +A

Nyhedsbrev 4 kvartal 2018 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


El-markedet
Dette informationsbrev markerer, at vi nu har bevæget os ind i 4. kvartal. Årets sidste kvartal bliver altid imødeset med spænding på elmarkedet, da kvartalet indeholder traditionelle vintermåneder, og vi hermed ser de første indikationer på hvilken type vinter, vi kan forvente at få.I forrige informationsbrev skrev vi om varmt og tørt sommervejr, og et deraf følgende markant underskud på den hydrologiske balance, hvilket påvirkede el-priserne i opadgående retning. Som det er de fleste be-kendt, så fortsatte det varme og tørre vejr henover både juli og august, og det blev den varmeste og tørre-ste sommer i mands minde. Andre faktorer, der har medvirket til, at vi - siden det tidlige forår - har set et elmarked med højere priser end længe, er mindre blæst i Nordeuropa, samt at den europæiske CO2-kvotepris er på sit højeste niveau i flere år. Figuren, der vises her til højre, illustrerer udviklingen i CO2-Kvoteprisen de seneste 12 måneder.

FORSYNINGSSIKKERHED
I Danmark kan virksomheder næsten altid være sikre på, at de har strøm i stikket. Den såkaldte forsynings-sikkerhed har i en årrække ligget over 99,99 procent og været blandt Europas allerbedste, dette skriver Dansk Energi. Nye tal fra sammenslutningen af europæiske energiregulatorer sætter nu en tyk streg under kvaliteten i de danske elnet. Danmark er simpelthen nummer ét i klassen, når man lægger afbrudsminut-terne i hvert af de 28 europæiske lande, der er med i sammenslutningen, sammen for de seneste fem år. Ser man isoleret på 2016 - det seneste år opgørelsen er lavet - deler Danmark førstepladsen med Schweiz med blot 19 minutter uden strøm. En væsentlig årsag til den stabile danske netdrift skal findes i en gen-nemgribende omlægning fra sårbare luftledninger til jordkabler, som de danske netselskaber for længst har gennemført. Den udvikling har hovedparten af landene i Europa stadig til gode.


GRØN STRØM
TitiBo-Gruppen er dette informationsbrevs udvalgte grønne kunde. TitiBo-Gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 daginstitutioner beliggende i kommuner rundt om København. Bæredygtighed er en grundsten i TitiBo-Gruppens pædagogik og institutionskoncept. Susanne Falk - direktør for TitiBo-Gruppen - udtaler: ”Den grønne udvikling har fået mere opmærksomhed de seneste år, hvorfor det er blevet endnu mere naturligt at lære børn værdien af bæredygtighed”. I forlængelse af dette blev grøn strøm fra Norsk Elkraft Danmark A/S et naturligt valg til hverdagen i daginstitutionerne.


HVIS DU VIL VIDE MERE
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt, til jeres aftale med os eller har I modta-get et ’skarpt tilbud’ fra en anden aktør, så hører vi meget gerne fra jer. I er altid velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeservice@norskel¬kraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kontaktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. Og selvom vi er et elhandelsselskab, så opfordrer vi altid vores kunder til at spare på energien, for man spa-rer ikke kun udgiften på den rå el, men også alle udgifterne til distribution samt skatter og afgifter.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør