Nettarif -- Beskrivelse

Lettere kan det blive!

Vi checker nettariffen og sikre korrekt afregning

Nettariffen består af en fast del og en variabel del, som sammen udgør eldistributøren omsætning, og dækning til udgifter til transport af elektricitet og fysisk tilslutning til elnettet samt abonnementsbidrag til opretholdelse af en effektiv drift, udnyttelse og udvikling af elsystemet.

Prisen på transporten af el varierer alt efter, hvilken tarif som er valgt. Hos nogle eldistributører kan der vælges mellem forskellige tariffer f.eks. normaltarif baseret på timeafregning med forskellige trin, alt efter hvornår leveringen skal foregå I løbet af døgnet eller hvornår på året f.eks.:

  • Hverdage, weekender og helligedage fra aften til morgen i løbet af hele året
  • Forsyningen skal foregå i særlige perioder i løbet af året og på forskellige tidspunkter af døgnet eksempelvis fra forårets start til sensommerens afslutning og i døgnet skal levering ske i særlige tidsrum f.eks. i løbet af morgen, formiddagen eller eftermiddag og aften
  • Eller i perioder, hvor der er særlige store spidsbelastninger på nettet afregnes transportdelen af el forskelligt

Hertil kommer, at eldistributøren også er pålagt offentlige forpligtelser og afgifter, som indgår i afregningen af nettariffen. Udover statsafgifter og moms indgår også PSO-afgiften, som opkræves til dækning af udgifter til bl.a. sikring af forsyningssikkerhed, udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt forskning og udvikling i miljøvenlige elproduktionsteknologier.

Samlet set udgør nettariffen størstedelen af den samlede elpris.

Norsk Elkraft Danmark A/S bistår vi med rådgivning omkring din nettarif, og vurderer muligheden for at få dig over på en mere optimal tarif. Via datamining tjekker vi dine tarifbetalinger for alle dine lokationer, skaber en dokumentation for mulige besparelser gældende de seneste tre år og sammenligner tarifbetalingen med andre kunder i dit nærområde. Der tilbydes no cure no pay på denne del.