Leverandørservice -- Beskrivelse

LEVERANDØRSERVICE

Norsk Elkraft Danmark A/S' kunder har mulighed for at betale over Nets Leverandørservice.
Leverandørservice er en betalingsløsning for erhvervskunder. Vi tilbyder ikke betaling via PBS.

VIGTIGT!

Hvis du har flere aftagenumre skal du tilmelde hver enkel kontrakt.
Hvis du har samlefaktura, skal du kun tilmelde hovedkontraktnummeret.

Kontraktnummeret står i det grå felt på forsiden af din faktura.

Tilmeld din faktura her: Leverandørservice online tilmelding