Fakturabeskrivelse -- Beskrivelse

FORBRUGSDATA

Beregnet årsforbrug

Modtaget forbrugsoplysninger fra netværksoperatøren.

Markeds-el

Står for udgiften til strømleverancen i den pågældende periode.

Antal:

Viser antal kWh brugt eller forventet i perioden.

Pris

Viser prisen pr. kWh.

Sum Markeds-el

Totalsum for den det, som vedrører markeds-el inklusiv moms.

Sum Distribution

Totalsum for den det , som vedrører distributionen i det lokale elnet inklusiv moms.

Elafgift eksklusiv minimumsafgift

Det dækker over potentiel godtgørelse for el forbrugt processen.

STATSLIGE AFGIFTER

PSO afgift

Er en statsafgift, som sikrer forsyningssikkerheden, for tilskud til miljøvenlig energi og for forskning i miljøvenlig elproduktion.

Elafgift

er ligeledes en fast statsafgift.

UDGIFTER TIL NETVÆRKSDISTRIBUTØR

Balancegebyr:

Det er en afgift, som EnergiNet tager for at håndtere den danske elhandel.

Målerleje

Fast årlig abonnement til det lokale netværksoperatør.

Distribution

Dækker over transportudgifter til det lokale el-netselskab.

ELHANDELSELSKAB

Administration Målerabonnement:

Abonnement for at kunne købe strøm via Norsk Elkraft Danmark A/S.