Elkraftoverblik -- Beskrivelse

I 2009 kom standard NS16001, som omhandler energiledelse. Med Norsk Elkraft Danmark A/S monitoreringssystem ElkraftOverblik bliver energiledelse nemt og effektivt!

EOS monitoreringssystem giver et komplet overblik over strømforbruget på mange forskellige lokationer, bygninger, lokaler eller afdelinger.

Det er et fuld automatiseret og webbaseret energiovervågningssystem, og giver følgende muligheder:

 • Fokus på elforbruget og løbende omkostninger år for år
 • En fuldstændig liste over det nuværende energiforbrug
 • Genering af standardrapporter enten pr. dag, uge, måned eller år
 • Adgang til prædefinerede rapportskabeloner
 • Skræddersyet rapportløsninger med næsten ubegrænsede muligheder, som er særlig designet til at imødekomme virksomhedens unikke behov
 • Alarmering ved unormal energiforbrug
 • Budgetværktøj kræver ikke en unødig stor arbejdsindsat af personalet eller initiering af ekstra omkostninger for virksomheden
 • Mulighed for at kunne implementere energitiltag uden særlige investeringer
 • Giver et total billede af virksomhedens samlede CO2-udledning
 • Kan udarbejde et fuldstændigt miljøregnskab for hvert år for virksomheden
 • Systemet giver ligeledes et overblik og kontrol af virksomhedens energiregnskab og hvilke tiltag, som kan føre til betydelige besparelser

Alle forbrugsdata og rapporter er tilgængelige via internettet, og kan automatisk videresendes til relevante personer i organisationen.

I takt med den øget miljøbevidsthed i samfundet ønsker virksomhedens interessenter måske at kunne få svar på, hvilken type af energi, som bruges - hvor, hvordan, hvornår og med hvor meget. Alle disse spørgsmål vil kunne blive besvaret ved brug af monitoreringssystemet fra Norsk Elkraft Danmark A/S.

Ønsker virksomheden, at bruge Norsk Elkraft Danmark A/S ElkraftOverblik monitoreringssystem i sin energiledelse, vil vores team af rådgivende konsulenter ligeledes bistå med at få identificeret og initieret energibesparende tiltag i virksomheden.

www.norskelkraftdanmark-eos.net - Det total energimonitoreringssystem ElkraftOverblik